Imatges de vitralls

Un vitrall o una vidriera de colors és una composició pictòrica que combina vidres de colors units mitjançant franges o tires de metall, principalment plom. El vidre pot haver adquirit el color tant durant la fusió quan s’afegeix un pigment  que en fondre’s el dona a la massa vitrificada o mitjançant l’aplicació d’un tint o esmalt superficial o qualsevol procediment que doni color mantenint les propietats translúcides del vidre.