Penells

Un penell és un dispositiu generalment metàl·lic, instal·lat habitualment sobre una teulada o un lloc elevat compost d’un element rotatiu a sobre d’un eix vertical fix que permet que es mogui segons la direcció del vent. S’utilitza per a conèixer la direcció del vent i, contràriament a l’anemoscopi o mànega d’aire, mostrar-ne el seu origen cardinal. Això és possible gràcies a la seva estructura asimètrica, generalment materialitzada per una fletxa o un gall, de la qual la punta o el cap, més curts que l’element indicador (el cos), apunten cap a la font del vent. L’eix fix va proveït generalment d’una creu direccional indicant els quatre punts cardinals. Tanmateix, els penells moderns ja no són equipats amb aquesta creu cardinal, que és reemplaçada per un dispositiu electrònic que anuncia el sector del vent en una pantalla.

Font: Wikipedia

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/homepages/4/d354980476/htdocs/torrestermes/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.